fbpx

Mater-Bi

Dostawca surowców Mater-Bi® dla firmy BioBag, Novamont, zawsze wnosił istotny wkład w promocję analizy cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment – skrót LCA). Czynnik ten jest uważany za strategiczny w celu weryfikacji prawdziwej korzyści dla środowiska wynikającej z zastosowania biodegradowalnych polimerów z tworzyw sztucznych.


Worki biodegradowalne BioBag


Ocena cyklu życia (LCA) jest to obiektywna metoda oceny i kwantyfikacji konsekwencji energetycznych i środowiskowych oraz potencjalnych skutków związanych z produktem / procesem / działalnością przez cały cykl życia, od nabycia surowców aż do końca ich życia. W tej technice wszystkie fazy procesu produkcyjnego są uważane za powiązane i współzależne, co pozwala ocenić łączny wpływ na środowisko. Na poziomie międzynarodowym LCA podlega normom ISO 14040 i ISO 14044.

Novamont stosuje metodologię LCA od 1998 roku i jest jedną z pierwszych firm we Włoszech, które ją wdrożyły. Każda faza cyklu życiowego różnych gatunków Mater-Bi® jest badana, oceniana i, jeśli to możliwe, ulepszana przy użyciu kryteriów ekoprojektowania, poprawiania wydajności obiektów i procesów produkcyjnych oraz wdrażania prawdziwego ekologicznego procesu zamówień na surowce .

Polecamy worki biodegradowalne:

Econa – sklep ekologiczny Częstochowaworki biodegradowalne