fbpx

REGULAMIN PROMOCJI „EKO – PROMOCJA DZIEŃ KOBIET”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Eko – Promocja dzień kobiet” jest Instal-energia Damian Dobosz ul. Herberta 1 m 6, 42-224 Częstochowa NIP: 573 – 249 – 07 – 10

2. Okres trwania Promocji: od 3.03.2019 r. do 08.03.2019 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy ECONA działający pod adresem https://www.econa.com.pl/ („Sklep Internetowy”).

4. Promocja dotyczy wyłącznie nieprzecenionych produktów w kategorii kosmetyki naturalne dostępnych w sprzedaży w Sklepie internetowym. Promocja obowiązuje na ceny bazowe Produktów.

5. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu produktów w kategorii kosmetyki naturalne,

6. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, jest uprawniony do otrzymania rabatu według zasad określonych poniżej, na zakupy dokonane w ramach Promocji. Rabaty liczone są od cen bazowych Produktów.

a) Uczestnik promocji przy zakupie produktów w kategorii Kosmetyki naturalne otrzymuje rabat w wysokości 10%

kosmetyki naturalne
Kosmetyki naturalne

b) Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w odpowiednie pole kodu rabatowego: dzienkobiet19

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży (w tym nie łączy się z rabatem przysługującym członkom Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej). Uczestnik Promocji ma prawo wyboru z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.econa.com.pl/

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3.03.2019 r.

Częstochowa, dnia 2 marca 2019 r.

ECONA – sklep ekologiczny Częstochowa – mydła naturalnekosmetyki naturalne