fbpx

Wzór formularza odstąpienia od umowy

…………….…………., dnia ………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Imię, nazwisko i adres konsumenta

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa banku oraz numer konta bankowego

Instal-energia Damian Dobosz

ul.Herberta 1 m 6

42-224 Częstochowa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy dotyczącej zakupu następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… doręczonych w dniu ………………………. .

Towar zwracam w stanie nienaruszonym. Po jego otrzymaniu proszę o zwrot pieniędzy na konto bankowe numer …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………..

Podpis konsumenta